Ενημέρωση

ΦΕΚ : Άρση απαγόρευσης θήρας στη Σαμοθράκη

Η απόφαση αναφέρει:

1. Στην παρ. Γ της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/87999/ 2804/25.08.2023 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση ρυθμιστικής απόφασης θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023-2024» (Β’ 5194) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/102386/3287/05-10-2023
(Β’ 5890) απόφαση προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:

«Στη Νήσο Σαμοθράκη Π.Ε. Έβρου ασκούνται πλήρως οι θηρευτικές δραστηριότητες σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ ΔΔΔ/85599/2679/11-08-2023 υπουργική απόφαση με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023-2024» (Β’ 5076) και δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν με την παρούσα, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΔΔ/102386/3287/05-10-2023 (Β’ 5890) όμοια.

2. Τροποποιούμε το εδάφιο 1 της παρ. Α της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/87999/2804/25.08.2023 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση ρυθμιστικής απόφασης θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023-2024» (Β’ 5194) ως ακολούθως:

«1. Επιτρέπεται η θήρα στη νήσο Ρόδο κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι 29-02-2024». Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/ 85599/2679/11-08-2023 υπουργική απόφαση με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023- 2024» (Β’ 5076) όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/87999/2804/25-08-2023, (Β’ 5194) και ΥΠΕΝ/ ΔΔΔ/ 102386/3287/05-10-2023 (Β’ 5890) αποφάσεις του ΥΠΕΝ.

Εξουσιοδοτούνται οι Προϊστάμενοι των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών για την έκδοση Δασικών Αστυνομικών διατάξεων (Δ.Α.Δ) για την εφαρμογή της παρούσας.

Το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης άμεσα εξέδωσε απόφαση βασιζόμενο στην απόφαση του υπουργού.

Δείτε την απόφαση…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *