Ενημέρωση

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης,  διακηρύσσει ότι:

Επαληπτική Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και για την ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης τμημάτων των αιγιαλών –παραλιών
προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01
και την ΚΥΑ 47458ΕΞ 2020/15-05-2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) και συγκεκριμένα:

  1. Ανατολικά  Παραλίας Ακρωτήρι Καμαριώτισσας: 5,00 € Χ 500 τ.μ. + 1.000,00 € = 3.500,00 €)

α) Για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας αυτοκινούμενης ή μη, με όριο τιμής εκκίνησης 1.000,00 € σύμφωνα με τους όρους
και της προϋποθέσεις του άρθρου 14 της ΚΥΑ 47458,

β) εμβαδό αιγιαλού 500 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών & ξαπλωστρών με όριο τιμής εκκίνησης το ποσό των 2.500,00 €

  •  Δυτικά  Παραλίας Ακρωτήρι Καμαριώτισσας: 5,00 € Χ 500 τ.μ. + 1.000,00 € = 3.500,00 €)

α) Για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας αυτοκινούμενης ή μη, με όριο τιμής εκκίνησης 1.000,00 € σύμφωνα
με τους όρους και της προϋποθέσεις του άρθρου 14 της ΚΥΑ 47458,

β) εμβαδό αιγιαλού 500 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών & ξαπλωστρών  με όριο τιμής εκκίνησης το ποσό των 2.500,00 €

για το χρονικό διάστημα από της υπογραφή της σύμβασης έως την 31.12.2022 και καλούμε τους ενδιαφερόμενους
να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία πέντε (5) ημερών που ξεκινάει από 23/4/2021 έως 27/4/2021.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/4/2021 ημέρα Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων
του δημοτικού συμβουλίου (κτίριο Πνευματικού Κέντρου) του Δήμου Σαμοθράκης και ώρα 12.00 μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην δημοπρασία μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης
σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης, στον δικτυακό τόπο:

http://www.samothraki.gr  καθώς και από τον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για δημοπρασία στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Χώρα Σαμοθράκης, Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος κ. Χάιλας Δούκας ,
τηλέφωνο: 2551350815,
Fax: 2551041204,
e-mail: doukas@samothraki.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

                                                                                            Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης

                                                                                                  Γαλατούμος Νικόλαος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *