Το Αρχαιολογικό Μουσείο


Το Αρχαιολογικό Μουσείο χτίστηκε από την Αμερικάνικη Αρχαιολογική αποστολή στην Παλαιάπολη και περιέχει ευρήματα από τις ανασκαφές των Αμερικανών, αλλά και άλλα που κατά καιρούς βρέθηκαν από τους κατοίκους του νησιού. Στην πλειοψηφία τους τα εκθέματα προέρχονται από το Ιερό των Μεγάλων Θεών. Το μουσείο συντηρείται από το Ελληνικό κράτος και η διάρθρωσή της έκθεσης έχει ως εξής:

  • Α΄ Αίθουσα: Αρχιτεκτονικές αποκαταστάσεις τμημάτων κτιρίων

                       Η Θόλος της Αρσινόης

                       Αίθουσα των Αναθημάτων κ.α.

  • Β΄ Αίθουσα: Μαρμάρινη κεφαλή Τειρεσία

                       Τμήμα της ζωφόρου του Κτιρίου με τις Χορεύτριες

                        Αναπαράσταση κιονόκρανου από το Πρόπυλο του Πτολεμαίου

                        Εκθέματα σχετικά με τη λατρεία στο Ιερό

                        Νομίσματα και αρχιτεκτονικά μέλη.

  • Γ΄ Αίθουσα: Αρχιτεκτονικά μέλη από το Κτίριο με τις χορεύτριες και την Ιερά Οικία

Ακέφαλο άγαλμα της Νίκης και τμήμα φτερού
και το αριστερό χέρι της Νίκης

                       Κεραμική της εποχής του Σιδήρου και  μεταγενέστερη

                       Μεταλλικά αντικείμενα και τελετουργικά αντικείμενα

                       Κτερίσματα ταφών, επιγραφές και ευρήματα των βυζαντινών χρόνων.

  • Δ΄ Αίθουσα: Ταφικά αγγεία και σύνολα από τις Νεκροπόλεις

                        Κοσμήματα και νομίσματα

                        Εκμαγείο της Νίκης της Σαμοθράκης που
βρίσκεται στο Λούβρο.