Παραδοσιακό Σπίτι

Παραδοσιακό Σαμοθρακίτικο Σπίτι- «Αϊτσένια κατοικία»:

Έχει λάβει το όνομά του από την «αϊτσα», δηλαδή την ταράτσα η οποία αποτελούσε έναν ιδιότυπο τρόπο στέγασης. Η «αϊτσα» γινόταν ως εξής: Πάνω από το κύριο μέρος της κατασκευής στρώνονταν φύκια που σκεπάζονταν με στρώμα πηλού και ακολουθούσε μια στεγνωτική στρώση αργιλικού χώματος. Η συντήρηση της τελευταίας αυτής στρώσης γινόταν με τη βοήθεια μαρμάρινων κυλίνδρων, οι οποίοι έμεναν μόνιμα πάνω στις ταράτσες.

Τα «αϊτσενια» σαμοθρακίτικα σπίτια ήταν διώροφα με πολύ απλή λειτουργική διάταξη. Κατά κανόνα ήταν μονόχωρα και χρησιμοποιούσαν το πάνω πάτωμα ως χώρο διαβίωσης και το κάτω σαν βοηθητικό χώρο. Τα σπίτια αυτά παρουσίαζαν μια χαρακτηριστική λιτότητα. Χαρακτηριστικά του ήταν το τζάκι όπου πάνω από αυτό υπήρχε η «μχανή», δηλαδή το ράφι και  το «γιούκι», δηλαδή ένα στενόμακρο ντουλάπι κατά μήκος ενός τοίχου. Πάνω στο «γιούκι»  ήταν η θέση του «μπαστού» για την τοποθέτηση σε στρώσεις των σκεπασμάτων, των κιλιμιών και των υφαντών. Σε κάποια γωνιά του πατώματος υπήρχε η «κλαβανή», η οποία εξυπηρετούσε στην επικοινωνία με το κάτω πάτωμα. Η στήριξη τόσο του ορόφου, όσο και της στέγης γινόταν με στύλους στο κέντρο του χώρου.