Οι Πύργοι της Σαμοθράκης


Στον χώρο της αρχαίας πόλης οι βυζαντινές οχυρώσεις περιλαμβάνουν τρεις πύργους, από τους οποίους ο ένας σώζεται σχεδόν ακέραιος. Για την ίδρυσή τους χρησιμοποιήθηκε αρχαίο δομικό υλικό το οποίο ήταν άφθονο στη γύρω περιοχή. Αργότερα με την μετεγκατάσταση των κατοίκων στη Χώρα, οι Gattilusi ενισχύουν κι εδώ την οχύρωση με τον περίφημο πύργο των Γενουατών να δεσπόζει στο άκρο του οικισμού. Επίσης, στο ακρωτήρι , εκεί που εκβάλλει ο Φονιάς βρίσκεται μεμονωμένος πύργος της εποχής των Παλαιολόγων, του οποίου μέρος κατέρρευσε το 2017 μετά την θεομηνία που έπληξε το νησί και προκάλεσε βιβλικές καταστροφές παντού.