Αγροτικός Τουρισμός


Ο αγροτικός τουρισμός είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού, η οποία τα τελευταία χρόνια κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Σκοπός αυτού του είδους τουρισμού είναι να έρθει ο επισκέπτης σε επαφή με την παράδοση και το φυσικό περιβάλλον του τόπου που επισκέπτεται. Αναφέρεται σε μορφές τουριστικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται αρμονικά στον αγροτικό χώρο και περιλαμβάνει διάφορες τουριστικές δραστηριότητες που είναι συμπληρωματικές ή δεν έρχονται σε σύγκρουση με τον αγροτικό χώρο. Η Σαμοθράκη λοιπόν είναι ακριβώς ένας τέτοιος προορισμός. Ο επισκέπτης έρχεται σε άμεση επαφή με την φύση, την παράδοση και τον πολιτισμό του νησιού. Έχει τη δυνατότητα να περπατήσει και να δαμάσει την άγρια παρθένα φύση, να έρθει σε επαφή με την γεωργική ενασχόληση, να χαλαρώσει και να ξεκουραστεί μακριά από το άγχος και τους τρελούς ρυθμούς των μεγαλουπόλεων.